HIDDN SOLUTIONS ASA – UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Det vises til børsmelding fra Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") den 29. desember 2016 vedrørende Selskapets erverv av 90,5% av aksjene i Hiddn Security AS ("Hiddn Security") ("Transaksjonen").

Selskapet har i perioden 4. januar 2017 til 12. januar 2017 gjennomført et tilbud til gjenværende minoritetsaksjonærer i Hiddn Security på samme vilkår som i Transaksjonen. I den forbindelse har styret i Selskapet i dag vedtatt utstedelse av 2 386 731 nye aksjer i Selskapet til tegningskurs NOK 2,89 i bytte mot 1 303 753 aksjer i Hiddn Security. Aksjene er utstedt i henhold til styrefullmakt gitt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2017. Selskapet eier nå ca. 97,1% av aksjene i Hiddn Security.

Kapitalforhøyelsen knyttet til aksjeutstedelsen er forventet å registreres i Foretaksregisteret rundt den 23. januar 2017. De nye aksjene vil etter registreringen utstedes på et separat ISIN i påvente av godkjennelse av et prospekt fra Finanstilsynet, forventet å finne sted i slutten av januar 2017.

Kontaktperson: CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.