Hiddn Solutions ASA Fortrinnsrettsemisjon – Endelig resultat og transaksjoner av primærinnsidere

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende fortrinnsrettsemisjonen av inntil 20 761 245 nye aksjer ("Tilbudsaksjene") i Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") ("Fortrinnsrettsemisjonen") samt opp til 5 190 311 ytterligere Tilbudsaksjer for det tilfellet at Fortrinnsrettsemisjonen fulltegnes basert på tegningsretter, til tegningskurs NOK 2,89 per Tilbudsaksje.

Tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen utløp 10. februar 2017 kl. 16.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde Selskapet mottatt tegninger for totalt 31 099 008 Tilbudsaksjer. Selskapets styre har nå godkjent den endelige tildeling av Tilbudsaksjene basert på tildelingskriteriene som fremgår av Selskapets prospekt datert 26. januar 2017 ("Prospektet").

16 713 704 Tilbudsaksjer, som utgjør ca. 80,5% av Tilbudsaksjene i Fortrinnsrettsemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter og har blitt tildelt på dette grunnlag. I tillegg har 4 047 541 Tilbudsaksjer blitt tildelt til tegnere som har overtegnet basert på tegningsretter. Ingen Tilbudsaksjer har blitt tildelt tegnere uten tegningsretter.

På bakgrunn av den store etterspørselen etter Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen og med basis i styrefullmakt fra Selskapets generalforsamling den 13. januar 2017 om å utstede ytterligere Tilbudsaksjer i det tilfellet at Fortrinnsrettsemisjonen fulltegnes, som nærmere beskrevet i Prospektet, har styret vedtatt å utstede ytterligere 1 068 196 Tilbudsaksjer til Selskapets ansatte, ledelse og styre som hadde tegnet seg for aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. På bakgrunn av samme styrefullmakt har styret vedtatt å utstede ytterligere 2 287 123 Tilbudsaksjer til garantistene i Fortrinnsrettsemisjonen.

Totalt vil det utstedes 24 116 564 Tilbudsaksjer. Etter at kapitalforhøyelsen som knytter seg til utstedelse av Tilbudsaksjene er registrert, vil Selskapet ha en aksjekapital på NOK 21 173 180,40, fordelt på 62 274 060 aksjer, hver pålydende NOK 0,34. Det er forventet at registrering av kapitalforhøyelsen og utstedelse av Tilbudsaksjene vil finne sted rundt den 20. februar 2017.

Arctic Securities AS og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, er i felleskap engasjert som tilretteleggere og Sparebank 1 SR-Bank ASA, Markets er salgsagent i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen. Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

- -

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt Tilbudsaksjer i henhold til vilkårene som fremgår av Prospektet:

Intelco Concept AS, representert i Selskapets styre ved styreleder Øystein Tvenge, er tildelt 3 954 742 Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, hvorav 3 210 797 Tilbudsaksjer er tildelt etter utøvelse av tegningsretter. De resterende 743 945 Tilbudsaksjene er allokert i henhold til styrefullmakten til å utstede ytterligere Tilbudsaksjer til garantistene i Fortrinnsrettsemisjonen, slik ytterligere beskrevet i Prospektet. Etter utstedelse av Tilbudsaksjene vil Intelco Concept AS eie 9 835 969 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca 15,79%% av totalt antall utestående aksjer i Selskapet.

Øystein Tvenge er tildelt 150 000 Tilbudsaksjer personlig. Etter utstedelse av Tilbudsaksjene vil Øystein Tvenge eie 382 271 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca 0,61% av totalt antall utestående aksjer i Selskapet.

Grue Invest AS, et selskap eid av styremedlem Cecilie Grue, er tildelt 20 000 Tilbudsaksjer. Etter utstedelse av Tilbudsaksjene vil Grue Invest AS eie 20 000 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca 0,03% av totalt antall utestående aksjer i Selskapet.

HA-Invest AS, et selskap eid av styremedlem Hege Anfindsen, er tildelt 30 000 Tilbudsaksjer. Etter utstedelse av Tilbudsaksjene vil HA-Invest AS eie 40 000 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca 0,06% av totalt antall utestående aksjer i Selskapet.

ETVR Invest AS, et selskap eid av CEO Tore Viana-Rønningen og hans familie, er tildelt 30 000 Tilbudsaksjer. Etter utstedelse av Tilbudsaksjene vil ETVR Invest AS eie 40 000 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca 0,06% av totalt antall utestående aksjer i Selskapet.

SLM Partners AS, et selskap som har inngått en avtale om tjenesteleveranse med Selskapet, hvor blant annet Tore Viana-Rønningen leies inn som CEO, er tildelt 520 000 Tilbudsaksjer. Øystein Tvenge, styreleder i Selskapet, Hege Anfindsen, styremedlem i Selskapet og Tore Viana-Rønningen, CEO, har eierinteresser i SLM Partners AS. Etter utstedelse av Tilbudsaksjene vil SLM Partners AS eie 520 000 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca 0,84% av totalt antall utestående aksjer i Selskapet.

***

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Hiddn Solutions ASA does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.  

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner