Hiddn Solutions ASA Fortrinnsrettsemisjon – Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding fra Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") den 13. februar 2017 vedrørende allokering av 24 116 564 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") i en fortrinnsrettsemisjon utført av Selskapet til tegningskurs NOK 2,89 per Tilbudsaksje.

Kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelse av Tilbudsaksjene er nå registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital er NOK 21 173 180,40 fordelt på 62 274 060 aksjer, hver pålydende NOK 0,34.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.  

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner