Hiddn Solutions ASA Fortrinnsrettsemisjon – Omsetningsperiode for tegningsretter utløper i morgen 8. februar 2017 kl. 16.30

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BEUNLAWFUL.

Det vises tidligere børsmeldinger vedrørende den pågående fortrinnsrettsemisjonen av inntil 20 761 245 nye aksjer ("Fortrinnsrettsemisjonen") i Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") til tegningskurs NOK 2,89 per aksje.

Omsetningsperioden for tegningsrettene utstedt i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen, som undertiden er notert og omsettelige på Oslo Børs, utløper i morgen den 8. februar 2017 kl. 16.30. Tegningsretter som ikke er solgt innen kl. 16.30 i morgen den 8. februar 2017 eller som ikke brukes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden den 10. februar 2017 kl. 16.30 vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til eieren.

For ytterligere informasjon, vennligst se prospektet datert 26. januar 2017.

***

This announcement is not and does not form a part of any offer for sale of any securities, and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Hiddn Solutions ASA does not intend to register its securities in the United States. The distribution of this announcement into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement has not been approved by any regulatory authority.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner