Hiddn Solutions ASA har gjennomført kjøp av Hiddn Security AS

Det vises til børsmelding fra Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") den 25. november 2016 vedrørende avtale og tilbud om å kjøpe aksjer i Hiddn Security AS ("Hiddn Security") ("Transaksjonen").

Selskapet har i dag gjennomført Transaksjonen. I tråd med vedtaket fra Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 16. desember 2016 har Selskapet utstedt 32 826 708 aksjer i Selskapet til aksjonærer som representerer omtrent 90,5% av totalt antall utestående aksjer i Hiddn Security i bytte mot 17 931 392 aksjer i Hiddn Security. Selskapet eier følgelig omtrent 90,5% av aksjene i Hiddn Security. Aksjene som er utstedt i Selskapet i forbindelse med Transaksjonen er utstedt på et separat ISIN frem til publisering av et prospekt.

Kapitalforhøyelsen knyttet til aksjeutstedelsen er registrert i Foretaksregisteret og Selskapets aksjekapital er nå NOK 12 162 060,10, delt på 35 770 765 aksjer, hver pålydende NOK 0,34.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson:
CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

Abonner