HOVEDTREKK 1. KVARTAL 2008

 

Acta vil ta markedsandeler i utfordrende marked   Som forventet har første kvartal gitt Acta lavere inntekter enn samme kvartal i 2007. Til tross for dette har selskapet en offensiv holdning til markedsutsiktene. Selskapet har full fokus på produktutvikling, kundevekst og oppfølging av eksisterende kundeportefølje.            

 - Den som ikke tenker langsiktig nå, vil tape både markedsandeler og kunder. I slike tider er det særdeles viktig at kundene opplever sine finansrådgivere som tilstedeværende og aktive partnere, sier konsernsjef Simen Mørdre.  

2007 ble avsluttet med et rekordresultat for 4. kvartal. Første kvartal 2008 har vært utfordrende for Acta blant annet på grunn av global finansuro og endrede norske reguleringer. I tillegg falt påsken inn i første kvartal som gav over en uke mindre salg. Samlet har dette gitt lavere fortjeneste sammenlignet med samme kvartal 2007.  

 - Jeg tror dagens utfordrende markedssituasjon, med finansuro og endrede regulatoriske rammebetingelser vil ramme de mindre selskapene og de som velger å ikke ta de nye reglene på alvor. Dette vil gagne oss på lang sikt. Samtidig har vi et langsiktig perspektiv på å bygge Actas organisasjon og kundebase, uavhengig av fluktuasjoner i markedet, sier Mørdre.  

Høydepunkter første kvartal 2008

 • Brutto nytegninger på 4.059 millioner kroner sammenlignet med 7.027 millioner kroner for samme periode i fjor
 • Inntekter på 367 millioner kroner sammenlignet med 588 millioner kroner samme periode i fjor
 • Faste inntekter på 78 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 73 %
 • Driftsresultat på 126 millioner kroner, sammenlignet med 310 millioner kroner samme periode i fjor
 • Kundemidler under forvaltning på 90 milliarder kroner, opp 20 % fra 75 milliarder fra slutten av mars 2007
 • Vellykket lansering av to nye produktkonsepter
 • Driften i Sverige, som er større enn i Norge, er ikke påvirket av det makroøkomiske bildet i samme grad som i Norge
 • Foreslått utbytte på 2,55 kroner per aksje for regnskapsåret 2007

  - Acta er godt rustet til å tåle utfordrende markedsforhold med en solid balanse, sterk kundeportefølje og meget dyktige og motiverte medarbeidere. En dynamisk organisasjon som Acta har vist at vi kan tilpasse oss endrede markedsforhold og endrede regulatoriske regimer. Vi ser store muligheter i markedet, sier Mørdre.  

Fremtidsutsikter

 • Kvalitetsinitiativer (MiFID)
 • Fortsatt høy operasjonell fokus og fokus på eksisterende kunder
 • Kostnadskontroll og reduksjon av planlagte kostnader med ca. 100 millioner kroner uten å redusere dagens aktivitetsnivå
 • Produktinnovasjon - mer enn 2 nye produktinitiativer vil lanseres i hvert av de kommende kvartalene
 • Foreslåtte utbytter fra selskaper som Acta-kundene eier på cirka 1 milliard kroner, hvor Acta forventer en høy reinvesteringsrate
 • Basert på rådende markedsforhold forventer Acta er godt finansielt resultat i 2008

  Fullstendig delårsrapport og presentasjon på engelsk finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.  

 For kommentarer kontakt: Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562 Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850 Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507  

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker