Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling 22. august 2016 kl. 15:00. Generalforsamlingen avholdes i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Oslo, 28. juli 2016

Kathryn Moore Baker
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker