Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA, under avvikling, innkaller til ekstraordinær generalforsamling 19. september 2016 kl. 15:00. Generalforsamlingen avholdes i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.

Styret har fremsatt forslag om utbetaling av utbytte samt at selskapets aksjer skal strykes fra notering på Oslo Børs. Nøkkeldatoer for utbetaling av utbytte vil offentliggjøres i separat melding.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Oslo, 24. august 2016

Kathryn Moore Baker
Leder av avviklingsstyret

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..