Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA, under avvikling, innkaller til ekstraordinær generalforsamling 14. november 2016 kl. 15:30. Generalforsamlingen avholdes i lokalene til Wikborg Rein & Co Advokatfirma DA, Kronprinsesse Märthas pl. 1, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Oslo, 24. oktober 2016

Kathryn Moore Baker
Leder av avviklingsstyret

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner