INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Hiddn Solutions ASA («Selskapet») innkaller til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen avholdes fredag 13. januar 2017 kl. 09.00 i Selskapets lokaler i 7. etasje i Cort Adelers gate 17, Oslo.

Innkalling og agenda er vedlagt denne meldingen og vil bli sendt til Selskapets aksjonærer, inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema. I tillegg vil innkalling med vedlegg bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddnsolutions.com.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Tore Viana-Rønningen, CEO, tlf: 911 08 693

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.