Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14:00 i selskapets lokaler, Børehaugen 1, 4006 Stavanger.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Merete Haugli

2. Valg av møteleder

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

5. Endring av selskapets vedtekter § 1: Firma og forretningskontor

6. Endring av selskapets vedtekter §10: Stedet for generalforsamlingen

Fullstending innkalling med vedlegg finnes tilgjengelig på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Stavanger den 23. august 2012

Merete Haugli, styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker