Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA viser til ordinær generalforsamling den 26. juni 2013 og innkaller til ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2013 kl. 10:00 i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.agasti.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringssider på www.ose.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

Oslo 8. november 2013

Merete Haugli

Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker