Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Report this content

Styret i Agasti Holding ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2015 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Styret anbefaler at det utbetales NOK 0,76 i utbytte per aksje den enkelte aksjonær i Agasti Holding ASA eier per 9. desember 2015. Agastiaksjen vil etter styrets forslag handles ex utbytte 10. desember 2015.

Selskapets mellombalanse per 31. oktober 2015 inkludert revisjonsberetning er vedlagt denne meldingen, og er også gjort tilgjengelig på Agasti Holding ASAs hjemmeside www.agasti.no.

Oslo, 18. november 2015

John Høsteland
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.