Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret i Agasti Holding ASA innkaller til ordinær generalforsamling den 18. juni 2014 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Oslo 28. mai 2014

Erling Meinich-Bache
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Dokumenter og linker