Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Styret i Agasti Holding ASA innkaller til ordinær generalforsamling den 10. juni 2015 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette brygge 1, Oslo.

Innkalling og agenda vil bli sendt til selskapets aksjonærer, og er også vedlagt denne meldingen.

Oslo, 20. mai 2015

John Høsteland
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Dokumenter og linker