Jørgen Pleym Ulvness ny administrerende direktør i Obligo Investment Management

Styret i Obligo Investment Management AS (Obligo), et datterselskap av Agasti Holding ASA (Agasti) har utnevnt Jørgen Pleym Ulvness som ny administrerende direktør i Obligo. Ulvness fortsetter som administrerende direktør i Agasti. Bjarne Eggesbø har fratrådt stillingen som administrerende direktør i Obligo.

-Gjennom også å lede det største forretningsområdet i konsernet, Investment Management, hvor Obligo inngår, blir Ulvness i stand til å ta et enda bredere ansvar for den løpende forretningsvirksomheten. Med sin bakgrunn og erfaring, ikke minst som leder av First Securities gjennom flere år, er styret trygge på at dette er en løsning som vil bidra til å ta Agasti-konsernet de nødvendige skrittene videre for å oppnå sine ambisjoner, sier styreleder i Agasti Holding, John Høsteland.

-Obligo er et av de største forvaltningsmiljøene i Norge innenfor direkte- og alternative investeringer med rundt 50 milliarder kroner under forvaltning, og jeg ser virkelig frem til å ta et større ansvar for dette. Vi skal intensivere vårt arbeid med å sikre våre investorkunder best mulig verdiutvikling, flere valgmuligheter og bedret likviditet gjennom restruktureringer og solid forvaltning, sier Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør i Agasti Holding og Obligo Investment Management.

For ytterligere informasjon:
Styreleder i Agasti Holding ASA,
John Høsteland, tlf. 488 66 809.

Administrerende direktør i Agasti Holding ASA og
Obligo Investment Management AS,
Jørgen Pleym Ulvness, tlf. 906 67 877

Kommunikasjonsdirektør i Agasti Holding ASA,
Tor Arne Olsen, tlf. 900 90 470 e-post: tao@agasti.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.