Jørgen Pleym Ulvness ny konsernsjef i Agasti

Styret i Agasti Holding ASA har utnevnt Jørgen Pleym Ulvness som ny konsernsjef med virkning fra 12. desember 2013. Ulvness kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør.

Jørgen Pleym Ulvness kom til Agasti i september 2012, og har tidligere blant annet vært administrerende direktør, viseadministrerende direktør og juridisk direktør i First Securities, Global Head of Investment Banking i Swedbank og advokat i advokatfirmaet Selmer. Ulvness har lang og bred erfaring som rådgiver for næringslivet – også internasjonalt. Det siste året har han sammen med avtroppende konsernsjef Alfred Ydstebø utviklet og etablert en ny forretningsmodell i Agasti som allerede gir gode resultater.

-Jeg ser frem til å ta over ansvaret, utvikle konsernet videre og skape attraktive muligheter for våre kunder. Med NOK 57 milliarder under forvaltning for mer enn 40.000 kunder har vi et betydelig ansvar, men også et meget spennende potensial. Vi har i en norsk sammenheng utviklet en nokså unik tredelt forretningsmodell, som virkelig er i ferd med å gi resultater, men vi står fortsatt foran viktige veivalg for sikre best mulig utvikling av konsernet. Nå ser jeg frem til å arbeide sammen med styret og alle våre dyktige medarbeidere slik at vi fortsetter å levere på våre ambisjoner, sier Jørgen Pleym Ulvness.

Ulvness har gjennom 2013 både fått og tatt et stort ansvar for den daglige driften av selskapet, og også frontet selskapet på resultatpresentasjoner og i andre sammenhenger. Endringen som nå skjer er ønsket av både styret og selskapets avtroppende konsernsjef.

-Jørgen Pleym Ulvness har lang erfaring som toppleder og som rådgiver i denne bransjen. Han har vært sentral og helt avgjørende i arbeidet med reorganisering og utvikling av konsernets nye forretningsmodell.  Ulvness er definitivt rett mann til å utvikle selskapet og virksomhetene videre, uttaler styret i Agasti Holding.

Ydstebø trekker seg nå ut av Agasti for å bruke mer tid på andre engasjementer, men vil likevel være involvert i enkeltprosjekter i Agasti-regi.

- Det var nødvendig å ta et større ansvar når selskapet hadde store utfordringer i 2012, men det var aldri meningen at jeg skulle være en permanent, langsiktig løsning. Nå har vi reorganisert den gamle virksomheten, bygget nye forretningsområder og leverer positive resultater for første gang på fem år. Timingen er nå god for et lederskifte og Agasti er i trygge hender med Jørgen ved roret. Nå vil jeg prioritere noen av mine øvrige engasjementer høyere. Som styreleder i Wunderlich, som nylig fikk det anerkjente PE-fondet Altamont Capital Partners på eiersiden, har jeg et behov for å være mer til stede i USA. I tillegg vil jeg følge opp mitt engasjement i Base Property tettere, sier Alfred Ydstebø.

Kontakt:

Arne Reinemo, styreleder tlf. 915 47 886

Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør, tlf. 906 67 877

Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør, tlf. 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner