Kapitalforhøyelse

Det vises til børsmeldinger av 21. desember 2009,  25. januar 2010 og 9. mars 2010 hvor Acta Holding informerte markedet om selskapets oppkjøp av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA.

I henhold til aksjekjøpsavtalen ble 80% av kjøpesummen betalt med vederlagsaksjer i Acta Holding ved overtagelse. Den resterende delen skal betales med vederlagsaksjer på et senere tidspunkt når enkelte avtalte vilkår og forutsetninger er bekreftet, hvilket nå har skjedd.

 

For å utstede de resterende vederlagsaksjene har styret i Acta Holding ASA vedtatt å øke selskapets aksjekapital med NOK 210 501,36 fra NOK 46 145 033,64 til NOK 46 355 535,00 ved utstedelse av 1 169 452 aksjer á NOK 0,18. Vedtaket er fattet basert på fullmakt til styret gitt av selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2010. Antall utestående aksjer etter denne utstedelsen vil være 257 530 750. Selskapets vedtekter er besluttet endret tilsvarende. Kapitalforhøyelsen forventes å bli registrert i Foretaksregisteret innen kort tid.

 

For kommentarer kontakt:

Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner