Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding publisert av Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") den 20. januar 2017 vedrørende styrets vedtak om å utstede 2 386 731 nye aksjer til gjenværende aksjonærer i Hiddn Security AS ("Hiddn Security"), i bytte mot 1 303 753 aksjer i Hiddn Security.

Kapitalforhøyelsen knyttet til aksjeutstedelsen er nå registrert i Foretaksregistret. Etter registreringen er Selskapets aksjekapital NOK 12 973 548,64, fordelt på 38 157 496 aksjer, hver pålydende NOK 0,34. De nye utstedte aksjene vil plasseres på et separat ISIN i påvente av godkjennelse av et prospekt fra Finanstilsynet, forventet å finne sted innen slutten av januar 2017.

Kontaktperson: CEO, Tore Viana-Rønningen (tlf: +47 911 08 693)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.