Korrigering*: Nøkkelinformasjon fortrinnsrettsemisjon i Hiddn Solutions ASA

Det vises til børsmelding fra Hiddn Solutions ASA ("Selskapet") den 23. desember 2016 vedrørende nøkkelinformasjon om en NOK 20 – NOK 60 millioner fortrinnsrettsemisjon. Nedenfor følger oppdatert nøkkelinformasjon om fortrinnsrettsemisjonen.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 23. desember 2016

Siste dag inklusive: 24. januar 2017

Ex-dato: 25. januar 2017

Record Date: 26. januar 2017

Vedtaksdato: 13. januar 2017

Maksimum antall nye aksjer: Inntil 60 000 000 (dog inntil *75 000 000 for det tilfelle emisjonen blir fulltegnet og styret i tillegg beslutter å benytte sin fullmakt). Eksakt antall publiseres etter børsslutt 23. januar 2017

Tegningskurs: Vedtas av styret og publiseres etter børsslutt 23. januar 2017

Skal rettene noteres ja/nei: ja

Øvrig informasjon: Oppdateringen gjelder bekreftelse av vedtaksdato, endring av nøkkeldatoer, herunder ex-dato, i henhold beslutning fra Selskapets ekstraordinære generalforsamling samt tidspunkt for publisering av maksimum antall aksjer og tegningskurs. Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av publisering av et prospekt, forventet å finne sted rundt 27. januar 2017. NOK 20 millioner av fortrinnsrettsemisjonen er garantert.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner