Krav om innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling)

Det vises til flaggemelding fra Intelco Consept AS ("Intelco") publisert den 18. oktober 2016 hvor det fremgår at Intelco vil be styret i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av blant annet følgende saker:

  1. Valg av nytt styre;
  2. Endring av Selskapets navn, herunder vedtektsendring; og
  3. Reversering av tidligere beslutninger om avvikling og strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs.

Styret avventer slikt krav og vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart krav om dette er mottatt av Selskapet.

Dette vil ikke ha noen innvirkning på gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen som opplyst i Selskapets børsmelding den 17. oktober 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner