Lehman Brothers obligasjoner

I forbindelse med saken som involverer i overkant av 400 misfornøyde investorer i Lehman Brothers obligasjoner, har investorer levert inn søksmål, som er mottatt av Acta Kapitalforvaltning i ettermiddag, mot arrangerende svensk bank og Acta Kapitalforvaltning. I overkant av 400 søksmål er ventet fra disse investorene.

 

Investorene bestrider plikten til å tilbakebetale lånene til banken og i tilfelle dette ikke fører frem, vil de vende seg mot Acta Kapitalforvaltning som rådgiver. Acta Kapitalforvaltning anser risikoen knyttet til disse søksmålene for å være relativt begrenset da selskapet kun er ansvarlig for rådgivningen, og denne er gitt på individuelt grunnlag. Denne vurderingen støttes også av Allmänna reklamationsnämden (ARN) som har kommet frem til at Acta Kapitalforvaltning ikke er erstatningspliktig overfor investorene. Acta Kapitalforvaltning forventer at domstolene vil komme til samme konklusjon som ARN. 

 

 

Kontaktdetaljer:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner