Leverer på strategiske mål

  • Kjøp av ABGSC Real Estate AS / Inc.
  • Overtakelse av investeringsmandater innen private equity og infrastruktur fra Swedbank First
  • Disse transaksjonene vil øke de faste inntektene med 10% i 2013
  • Kjøp og integrering av Wunderlich Securities AS                               
  • Økning i antall mandater innenfor Corporate Finance
  • Finansielle resultater ligger noe etter på grunn av at kostnader påløpt i 2012 først øker inntekter i 2013, hvilket resulterte i et driftsresultat på -12 millioner kroner i fjerde kvartal i 2012.

Agastikonsernet hadde et driftsresultat på -12 millioner kroner i fjerde kvartal i 2012. I likhet med tredje kvartal i 2012, er de økonomiske tallene også dette kvartalet påvirket av omstillingsprosessen i tillegg til den strategiske satsingen i konsernet.

"Vi har lagt ned store ressurser på å etablere vår nye forretningsmodell og er stolte av å ha fått på plass et av de mest erfarne miljøene innenfor våre forretningsområder. Konsekvensen av å ha høyt fokus på å bygge nytt er at det skjer en tidsforskyvning mellom kostnader og inntekter, som reflekteres også i fjerde kvartal. Ved inngangen til 2013 er imidlertid utsiktene gode for at mange av de initiativene vi har jobbet med den seneste tiden, både i Norge og i USA, vil materialisere seg, og dermed bidra positivt til resultatene våre i tiden som kommer" sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Agasti Holding ASA.

Agasti Holding har gjennom andre halvår av 2012 etablert en helt ny forretningsmodell der vi heller enn å satse individuelt på hvert forretningsområde tilbyr kunder av Agastikonsernet et helhetlig konsept basert på:

  • Profesjonell investeringsrådgivning fra autoriserte og erfarne rådgivere, basert på en individuelt utviklet investeringsprofil og førsteklasses investeringsanbefalinger
  • Rådgivning/tilrettelegging av kapitalmarkedstransaksjoner for norske og internasjonale miljøer, med god distribusjonskapasitet og plasseringsevne
  • Komplett forvalter av alle alternative investeringer våre kunder har gjennom Agastikonsernet

"Vi har utviklet et konsept som skiller oss klart fra våre konkurrenter. I tillegg til å være den kanskje mest attraktive distributøren av utvalgte aksje- og rentefond har vi etablert et av markedets mest erfarne team innen eiendom, shipping, private equity, og via det strategiske samarbeidet med Wunderlichs energiteam i Houston, også innenfor energi og oil services. Dette har vi fullført i fjerde kvartal 2012 gjennom å tiltrekke oss dedikerte mennesker med nasjonal og internasjonal Investment Banking-erfaring fra miljøer som ABG, Swedbank First, Pareto, SEB, Morgan Stanley og Deutsche Bank", sier Ydstebø.

For kunder av Agastikonsernet betyr dette at de i tillegg til å ha muligheten til å investere i de mest attraktive verdipapirfondene, regelmessig blir presentert for attraktive investeringsmuligheter vi tilrettelegger på vegne av norske og internasjonale næringslivsaktører, eksempelvis egenkapitalemisjoner der etablerte og anerkjente investorer investerer sammen med Agastis kunder.

I kvartalet som gikk tok Agasti Holding dessuten skrittet fullt ut og har blitt en komplett forvalter av alle alternative investeringer våre kunder har gjort gjennom Agastikonsernet, hvilket også er i tråd med vår tidligere kommuniserte langsiktige strategi.

"Vi har kjøpt investment management selskaper fra ABG Sundal Collier Norge ASA, og vi forvalter dermed alle våre kunders investeringer innen eiendom og shipping. Vi har videre overtatt forvaltningsansvaret fra Swedbank First av alle strukturer som kunder i Agastikonsernet har investert i innenfor private equity, infrastruktur og fornybar energi. Disse transaksjonene innebærer alene cirka 10 % høyere årlige merinntekter til Agastikonsernet", forklarer Ydstebø.

"Agastikonsernet er i dag en komplett tilbyder av forvaltningstjenester knyttet til våre kunders investeringer, og sammen er vi nå bedre i stand til å legge klare og fremtidsrettede strategier for forvaltningen av porteføljene", sier Alfred Ydstebø.

I februar 2013 kjøpte Agasti de resterende 50 prosent av aksjene i verdipapirforetaket Wunderlich Securities AS, et datterselskap av Wunderlich Investment Company, Inc., og ble da eneeier. Wunderlich Securities har en solid posisjon innen sektorene energi og oil services, eiendom og private equity, som er blant de sektorene Agastikonsernet skal ha en ledende posisjon. Agastikonsernet og Wunderlich Securities har samarbeidet tett det siste halvåret for å etablere det som er i ferd med å bli et av markedets mest erfarne og kompetente team innenfor eiendom, private equity, shipping, energi og oil services. En full integrasjon mellom selskapene betyr at vi kan utnytte potensialet og synergiene mellom de to miljøene fullt ut når vi fremover bistår kunder med rådgivning og tilrettelegging av kapitalmarkedstransaksjoner, både i Norge og USA.

Med integrasjonen av Wunderlich Securities AS og vår strategiske allianse med Wunderlich Investment Company i USA, er Agastikonsernet en seriøs utfordrer til de etablerte Corporate Finance-miljøene i Norge. Vår ambisjon er klar: Vårt erfarne team innen eiendom, Private Equity, shipping, energi og oil services skal gjennomføre mandater som vil gjøre oss til en ledende aktør innenfor corporate finance i de nevnte sektorene. Kunder av Agastikonsernet får dermed muligheten til å investere sammen med profesjonelle investorer både i Norge og internasjonalt.

"Vi har nå gjennomført de første stegene av ambisjonene vi satte oss i august. Vi har en organisasjon bestående av noen av markedets mest erfarne mennesker innen våre forretningsområder. Sammen skal vi hver dag jobbe for å skape muligheter for våre mange kunder, og på den måten være en foretrukket samarbeidspartner også i fremtiden", uttaler Alfred Ydstebø.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Alfred Ydstebø, administrerende direktør - telefon 908 32 828
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470
Christian Tunge, finansdirektør - telefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..