Lønnsom drift under utfordrende markedsforhold

 

Brutto tegning for første kvartal utgjorde 949 millioner kroner. Da tallene for fjerde kvartal 2008 ble rapportert, meldte Acta at dersom bruttotegning lå på samme nivå og produktmiksen i første kvartal 2009 var lik fjerde kvartal 2008, ville første kvartal 2009 bli lønnsomt. Acta er derfor tilfreds med å kunne rapportere et positivt driftsresultat på 4 millioner kroner i første kvartal. "Vi er svært fornøyd med at de tiltakene for kostnadsreduksjon som vi iverksatte i 2008, har gitt resultater. Acta har en robust finansiell stilling, og vi vurderer fortløpende ytterligere kostnadsbesparende tiltak for å sikre at Acta vil være en konkurransedyktig og foretrukket leverandør av investeringsrådgivningstjenester også i fremtiden," sier Mørdre. Høyt aktivitetsnivå og godt posisjonertActas relative konkurransemessige stilling er styrket, og Acta har en unik stilling i markedet. Selskapet opplever å ha et stabilt kundegrunnlag og et relativt stabilt nivå av kundemidler under forvaltning, gitt de rådende markedsforholdene. Acta søker å tilpasse seg den nye markedssituasjonen ved å forbedre både kundekonsepter og produkter som tilbys, og ved å opprettholde den viktigste delen av distribusjonsnettverket for å være den foretrukne investeringsrådgiveren for egnede investorer. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt, og det holdes flere tusen kundemøter hver uke. Den nåværende situasjonen i finansmarkedene innebærer mange interessante investeringsmuligheter, og Acta opplever at mange av kundene både har muligheter og midler til rådighet for investeringer. Acta har i første kvartal 2009 fokusert på å gi kundene en høy grad av oppmerksomhet og rådgivningstjenester, og vi tror vi er godt posisjonert for å øke vår markedsandel blant de mer velstående kundene når finansmarkedene normaliserer seg igjen. Finansielle høydepunkter i 1. kvartal 2009

  • Bruttotegning på 949 millioner kroner, sammenlignet med  4.059 millioner kroner i samme tidsrom i 2008.
  • Inntekter på 141 millioner kroner, sammenlignet med 367 millioner kroner i samme kvartal i 2008.
  • Faste inntekter på 78 millioner kroner, med en dekningsgrad mot faste kostnader på 82 %.
  • Driftsresultat på 4 millioner kroner, sammenlignet med 126 millioner kroner i samme tidsrom i 2008.
  • Kundemidler under forvaltning på 80 milliarder kroner, sammenlignet med 90 milliarder kroner i samme kvartal i 2008.
  • Konsernet har en robust finansiell stilling og en netto likviditetsposisjon på nesten 300 millioner kroner, og ingen rentebærende gjeld.

  Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes  på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.   For kommentarer kontakt: Simen Mørdre, konsernsjef - tlf. 908 68 562 Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850 Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507  

 

 

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker