Meldepliktig handel

Sveinung Byberg, administrerende direktør Acta Kapitalforvaltning, har den 8. november  2010 kjøpt 25.000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,65 kroner per aksje. Byberg eier og kontrollerer etter dette 93.000 aksjer i Acta Holding ASA.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner