Meldepliktig handel

Christian Tunge, finansdirektør i Acta Holding, har den 5. mai 2010 kjøpt 25,000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 2,65 kroner per aksje. Tunge eier og kontrollerer etter dette 150,000 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner