Meldepliktig handel

Ole Jørgen Jacobsen, administrerende direktør i Navigea Securities AS, har den 30. august 2012 kjøpt 93 697 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 1,40 kroner per aksje. Jacobsen eier og kontrollerer etter dette 218 697 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner