Meldepliktig handel

IKM Industri-Invest AS, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 1. mars 2013 kjøpt totalt 80 000 aksjer i Agasti Holding ASA til gjennomsnittlig kurs lik 1,2309. Etter transaksjonen kontrollerer IKM Industri-Invest AS til sammen 8 100 000 aksjer, tilsvarende 3,10 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner