Meldepliktig handel

IKM Industri-Invest AS, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 4. mars 2013 kjøpt totalt 1.102.000 aksjer i Agasti Holding ASA til gjennomsnittlig kurs lik 1,2899. Etter transaksjonen kontrollerer IKM Industri-Invest AS til sammen 9.202.000 aksjer, tilsvarende 3,53 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner