Meldepliktig handel

IKM Industri-Invest AS, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 5. mars 2013 kjøpt totalt 486.879 aksjer i Agasti Holding ASA til gjennomsnittlig kurs lik 1,301. Etter transaksjonen kontrollerer IKM Industri-Invest AS til sammen 9.688.879 aksjer, tilsvarende 3,71 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner