Meldepliktig handel

IKM Industri-Invest AS, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 6. mars 2013 kjøpt totalt 311.121 aksjer i Agasti Holding ASA til gjennomsnittlig kurs lik 1,3969. Etter transaksjonen kontrollerer IKM Industri-Invest AS til sammen 10.000.000 aksjer, tilsvarende 3,83 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.