Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA ("Selskapet") 21. juni 2013 og melding 26. juni 2013 vedrørende vedtagelse av fortrinnsrettsemisjon.

Coil Investment Group AS ("Coil"), som kontrolleres av daglig leder i Selskapet Alfred Ydstebø, har på nærmere vilkår forpliktet seg til å overføre til Tenold Gruppen AS som garantist i fortrinnsrettsemisjonen (i) de 4 179 666 fortrinnsrettene Coil vil få tildelt basert på sitt aksjeeie i Selskapet, og (ii) inntil 4 996 898 aksjer til kurs NOK 1,35. Dersom Tenold Gruppen AS får tildeling under garantien vil retten til å kjøpe aksjer bli redusert forholdsmessig.

Coil har etter transaksjonene, dersom de skulle bli gjennomført fullt ut, 30 071 649 aksjer i Selskapet. Alfred Ydstebø vil i tilfelle gjennom Coil og andre nærstående selskaper kontrollere 35 488 049 aksjer i Selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner