Meldepliktig handel

Oslo, 16. juli  2013: Det vises til børsmelding fra Agasti Holding ASA ("Selskapet", ticker AGA) av 12. juli 2013 om fortrinnsrettsemisjon.

IKM Industri-Invest AS, som er aksjonær i Selskapet og som på grunn av sitt eierskap er representert i Selskapets styre med styremedlem Erling Meinich-Bache, har garantert for tegning på opptil NOK 2 000 000, og tegnet 15. juli 2013, 1 190 000 aksjer på grunnlag av tildelte fortrinnsretter til kurs NOK 1,35 pr aksje. IKM Industri-Invest AS vil når aksjekapitalforhøyelsen er registrert eie 11 190 000 aksjer i Selskapet, tilsvarende en eierandel på 3,83 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4 -4, jf § 5-12.