Meldepliktig handel

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER GJELDER OGSÅ.

Det vises til fortrinnsrettsemisjonen i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet"), kunngjort 26. juni 2013.

Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør i Agasti Holding ASA, har den 29. juli tegnet seg for 166.005 aksjer gjennom sitt eierskap i Coldevin AS basert på tildelte fortrinnsretter. Etter registrering av fortrinnsrettsemisjonen vil Coldevin Invest AS inneha 1.561.005 aksjer og 1.750.000 retter til aksjer i Agasti.

Samtlige aksjer er tegnet til kurs NOK 1,35 per aksje.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.