Meldepliktig handel

Svein Erik Lilleland, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 14. desember 2015 tegnet seg for totalt 169 831 aksjer i Agasti Holding ASA i en rettet emisjon til tegningskurs lik NOK 1,19. Tegningen er gjort som en del av incentivordningen i Agastikonsernet. Lilleland har samtidig, og under samme incentivordning, fått overført ytterligere 35 000 aksjer til NOK 1,19 i Agasti Holding ASA fra et datterselskap av Agasti Holding ASA.

Etter transaksjonen kontrollerer Lilleland med nærstående til sammen 2 332 095 aksjer, tilsvarende ca. 0,79 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-2 og §5-12.