Meldepliktige handler

Christian Tunge, finansdirektør i Acta Holding ASA, har den 15. august 2012 kjøpt 250 000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 1,0566 kroner per aksje. Tunge eier og kontrollerer etter dette 500 000 aksjer i Acta Holding ASA.

Ole Jørgen Jacobsen, administrerende direktør i Navigea Securities AS, har den 15. august 2012 kjøpt 125 000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 1,0696 kroner per aksje. Jacobsen eier og kontrollerer etter dette 125 000 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner