Meldepliktige handler - Fortrinnsrettsemisjon

SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER GJELDER OGSÅ.

Det vises til fortrinnsrettsemisjonen i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet").

IKM Industri-Invest AS, som er aksjonær i Selskapet og som på grunn av sitt eierskap er representert i Selskapets styre med styremedlem Erling Meinich-Bache, har blitt tildelt 1.190.000 nye aksjer i emisjonen. IKM Industri-Invest AS har etter dette en beholdning på 11.190.000 aksjer i Selskapet.

Stein Aukner, styremedlem i Selskapet, har gjennom sitt eierskap i Invest-Man AS blitt tildelt 100.000 nye aksjer i emisjonen. Aukner eier etter dette, direkte og indirekte, 237.500 aksjer i Selskapet.

Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør i Selskapet, har gjennom sitt eierskap i Coldevin Invest AS blitt tildelt 166.005 nye aksjer i emisjonen. Pleym Ulvness har etter dette en beholdning på 1.561.005 aksjer og 1.750.000 retter til aksjer i Agasti.

Alle aksjer ble tegnet til kurs NOK 1,35 per aksje.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.