Melding om gjennomføring av kapitalnedsettelse – reduksjon av nedsettelsesbeløp

Oslo, 14. oktober 2016

Det vises til børsmelding av 22. august 2016 vedrørende gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet"), samt børsmelding av 24. august 2016 med informasjon om utdelinger fra Selskapet. Opprinnelig forslag til størrelse på kapitalnedsettelsen var NOK 51 992 037,4368 ("Opprinnelig Nedsettelsesbeløp"), ved nedsettelse av pålydende verdi per aksje med NOK 0,1766. I henhold til vedtaket fra Selskapets ekstraordinære generalforsamling er styret imidlertid gitt fullmakt til å melde gjennomføring av kapitalnedsettelsen med et lavere beløp enn det Opprinnelige Nedsettelsesbeløpet dersom hensynet til forsvarlig egenkapital tilsier dette.

Kreditorfristen for kapitalnedsettelsen i Selskapet utløp 4. oktober 2016. I tillegg har kreditorfristene i forbindelse med avvikling av Selskapets to norske datterselskaper utløpt henholdsvis 5. oktober 2016 og 6. oktober 2016. Det er besluttet å dele ut NOK 0,1757 per aksje. Kapitalnedsettelsesbeløpet settes etter dette til NOK 51 727 072,3536, og aksjekapitalen reduseres dermed fra NOK 52 993 016,64 til NOK 1 265 944,2864 ved nedsettelse av pålydende verdi per aksje med NOK 0,1757 fra NOK 0,18 til NOK 0,0043 per aksje.

I vedtaket fremgår det at nedsettelsesbeløpet skal utdeles til Selskapets aksjeeiere per dato styret melder gjennomføring av kapitalnedsettelsen til Foretaksregisteret. Gjennomføring av kapitalnedsettelse vil meldes til Foretaksregisteret mandag 17. oktober 2016, utenfor børsens åpningstider. Siste dag aksjen handles inklusive rett til å motta utdeling etter kapitalnedsettelsen vil derfor være mandag 17. oktober 2016. Se for øvrig nøkkeldatoer for kapitalnedsettelsen i separat melding.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.