Mottatt vedtak fra Finanstilsynet

Navigea Securities AS (Navigea), et datterselskap av Agasti Holding ASA (Agasti), mottok etter børsens stengetid i dag fredag 20. juni vedtaket fra Finanstilsynet vedrørende tilbakekalling av selskapets tillatelser til å yte investeringstjenester. Som ventet er vedtaket i tråd med varselet mottatt 17. mars 2014.

-Vedtaket er som ventet, noe vi har forskuttert, kommunisert og tatt høyde for i alle sammenhenger de seneste månedene. Senest i børsmelding 3. juni meldte vi om gjennomførte kostnadsreduksjoner og avvikling av denne investeringsrådgivningsvirksomheten. Kundenes investeringer er helt trygge og berøres ikke av vedtaket. Vi legger nå historien bak oss og har for lengst rettet blikket fremover og på våre nye lønnsomme forretningsområder bestående av forvaltning, corporate finance og meglertjenester, sier administrerende direktør i Agasti Holding ASA, Jørgen Pleym Ulvness.

For ytterligere informasjon
Administrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness, tlf 906 67 877
Kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen, tlf. 900 90 470

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner