Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Agasti Holding ASA

Utbyttebeløp: 0,38 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 20.05.2016
Ex-dato: 23.05.2016
Record date (eierregisterdato): 24.05.2016
Betalingsdato: 01.06.2016
Vedtaksdato: 20.05.2016

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.