Ny aksjekapital

Aksjekapitalen i Agasti Holding ASA ble besluttet forhøyet av styret i styremøte den 28. februar 2013 i forbindelse med utstedelse av aksjer til selgerne av Wunderlich Securities AS. Det vises til børsmelding av 1. mars 2013 for nærmere detaljer.

Kapitalforhøyelsen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 12. mars 2013. Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo Børs, og disse følger også vedlagt denne meldingen.

For spørsmål kontakt:
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner