Ny aksjekapital

Report this content

Det vises til børsmelding 19. august 2013 vedrørende kapitalforhøyelse i forbindelse med utøvelse av ansatteopsjoner i Agasti Holding ASA.

Kapitalforhøyelsen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 27. august 2013. Selskapets aksjekapital er etter dette NOK 52.744.534,92 fordelt på 293.025.194 aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo Børs, og disse følger også vedlagt denne meldingen.

For spørsmål kontakt:

Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.