Ny aksjekapital

Det vises til børsmelding 14. februar 2014 vedrørende kapitalforhøyelse i forbindelse med utøvelse av ansatteopsjoner i Agasti Holding ASA.

Kapitalforhøyelsen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 20. februar 2014. Selskapets aksjekapital er etter dette NOK 52.868.534,22 fordelt på 293.714.079 aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo Børs, og disse følger også vedlagt denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..