Ny aksjekapital

Det vises til børsmelding 17. desember 2014 vedrørende kapitalforhøyelse i forbindelse med en rettet emisjon i Agasti Holding ASA.

Kapitalforhøyelsen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 19. desember 2014. Selskapets aksjekapital er etter dette NOK 52.962.447,06 fordelt på 294.235.817aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo Børs, og disse følger også vedlagt denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..