Ny aksjekapital

Det vises til børsmelding 15. desember 2015 vedrørende kapitalforhøyelse i forbindelse med en rettet emisjon i Agasti Holding ASA.

Kapitalforhøyelsen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 16. desember 2015. Selskapets aksjekapital er etter dette NOK 52.993.016,64 fordelt på 294.405.648 aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo Børs, og disse følger også vedlagt denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.