Obligo Investment Management AS har mottatt tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond (AIFMD)

Obligo Investment Management AS (Obligo), et datterselskap av Agasti Holding ASA (Agasti), har mottatt tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond i henhold til AIFM-direktivet.

Tillatelsen er gitt slik at Obligo kan markedsføre investeringer overfor profesjonelle og institusjonelle aktører, i tråd med Agastikonsernets uttalte og etablerte strategi.

- Vi er tilfreds med å få AIFMD-konsesjonen på plass, noe som gir oss god fleksibilitet i fremtidig utvikling av og gjennomføring av eventuelle justeringer i forretningsmodellen, sier Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør i Agasti og Obligo.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør - telefon 906 67 877
Christian Dovland, finansdirektør - telefon 908 84 730
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.