Oppdatert innkalling til ordinær generalforsamling

Det vises til børsmelding 21. juni 2013. I tråd med beslutningen om å avbryte det planlagte oppkjøpet av Wunderlich Investment Company, Inc. har styret i Agasti Holding ASA ("Agasti" eller "Selskapet") besluttet å trekke forslag til vedtak om kapitalforhøyelser i sak 16 og 17 i innkalling til ordinær generalforsamling 26. juni 2013, samt forslag til endring av Selskapets navn, jf. innkallingen pkt. 18.

Styret i Agasti har videre vedtatt enkelte justeringer i forslag styrefullmakt, herunder at denne skal omfatte den annonserte garanterte fortrinnsrettsemisjonen, jf. innkallingen pkt. 14.

Styrets endrede forslag til vedtak fremkommer av vedlagte oppdaterte versjon av innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker