På god vei mot målet

  • Egenkapital under forvaltning øker med 3 milliarder kroner
  • Foreslått 700 millioner kroner i utbytte til kunder fra direkteinvesteringer  
  • Faste inntekter dekker nå 108% av faste kostnader og 93% av faste og aktivitetsbaserte kostnader
  • Den strategiske alliansen med Wunderlich i USA har synliggjort betydelige synergier mellom organisasjonene. Flere nye mandater innen Corporate Finance i pipeline
  • Konsernet opplever en god rekrutteringsposisjon, mange ønsker å være med på laget
  • EBITDA på 1 million kroner og EBIT på minus 4 millioner kroner

Agastikonsernet fikk et driftsresultat på minus 4 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med minus 41 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2012. Resultatet preges fortsatt av kostnader som følger av den omfattende satsingen på forretningsområdene Capital Markets og Investment Management. Denne satsningen vil på sikt generere betydelige merinntekter og bidra til forbedret lønnsomhet. Den nye forretningsmodellen begynner allerede nå å gi ønskede effekter, og driftsresultatet er forbedret også sammenlignet med fjerde kvartal 2012, som endte på minus 12 millioner kroner.

-Vi er i rute, og på god vei mot målet. Utviklingen av konsernets nye plattform går etter planen, og vi ser nå at synergiene synliggjøres på flere fronter. De ambisjonene og målene vi satte oss i fjor høst, og som vi har gjentatt siden, ligger fast, sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Agasti Holding ASA.

-I løpet av første kvartal har den nye organisasjonen for alvor tatt form, og spesielt innenfor de to nyutviklede forretningsområdene Capital Markets og Investment Management er det investert betydelig med tid i å utvikle et godt samarbeid mellom forretningsenhetene i konsernet og etablere solide relasjoner i de markeder Agastikonsernet opererer. Dette ser vi allerede nå begynner å gi resultater, sier Ydstebø.

Etter Agastis overtagelse av Wunderlich Securities AS har sistnevnte blitt fullt ut integrert i Agastikonsernet. Det betyr at man på alvor kan utnytte synergiene i overtagelsen, noe som allerede har ført til flere nye mandater knyttet til blant annet oppkjøp, fusjoner og kapitalinnhenting – både i Norge og USA.

-Pipeline ser bra ut, og vi jobber med flere konkrete prosjekter som vil gi oss gode inntekter utover året. Parallelt har vi utviklet samarbeidet med Wunderlich-systemet i USA ytterligere, og selv ansatt både analytikere og andre kompetente mennesker for å forsterke vårt etablerte samarbeid med Wunderlichs energiteam i Houston ytterligere. Den viktige strategiske alliansen med Wunderlich i USA vil vi fortsette å utvikle fremover, forteller Ydstebø.

Stadig flere investormiljøer og formuende privatpersoner ønsker å ha dialog med våre anerkjente fondsanalytikere og har bitt seg merke i den meravkastningen dette teamet har klart å skape for kunder som følger våre anbefalinger over tid.

- Flere har fått øynene opp for den kompetansen og den evnen våre analytikere i Navigea har til å plukke fond som gir meravkastning for kundene. De ønsker først og fremst investeringsråd, men flere velger også å investere en stadig større del av sin formue i vår attraktive produktpallett. Dette befester vår posisjon som en ledende aktør innen formuesforvaltning, sier Alfred Ydstebø.

I forvaltningsselskapet Obligo Investment Management ser man allerede positive økonomiske effekter etter overtagelsen av forvaltningsmandatene fra ABG Sundal Collier og Swedbank First, som fant sted i januar 2013. Det mest positive er likevel at som et direkte resultat av god forvaltning er det foreslått å utbetale totalt 700 millioner kroner i utbytte til eierne i ulike aksjeselskaper innen eiendom, shipping, private equity og infrastruktur.

-Det er svært hyggelig at vi nok en gang betaler solide utbytter til våre kunder. Totalt har vi de siste fem årene utbetalt 2,2 milliarder kroner til våre kunder. Til tross for utfordringer i kjølvannet av finanskrisen, viser dette at mange av våre alternative investeringer er forvaltet meget godt. Med en nykomponert organisasjon bestående av noen av markedets beste hoder innen sine segmenter, ser vi lyst på fremtiden, sier Ydstebø.

Den omfattende restruktureringen konsernet har gjennomført det siste året har synliggjort behovet for å justere kompetansen. Dette gjelder samtlige forretningsområder, og kommer som en direkte konsekvens av at konsernet har beveget seg inn markeder og segmenter man tidligere ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på.

Konsernet opplever å være meget attraktiv som arbeidsgiver, og har rekruttert en rekke dyktige mennesker i bransjen til alle forretningsområder.

-Fra vi endret innretning på konsernet høsten 2012, hadde vi ved utgangen av 1. kvartal rekruttert 35 nye medarbeidere – de fleste fra anerkjente finansmiljøer i Norge og London- og USA-baserte miljøer. Samtidig har vi det siste året tatt avskjed med rundt 70 medarbeidere. Det siste er ikke hyggelig, men helt nødvendig for å etablere oss i de markeder vi ønsker og sikre attraktive muligheter for våre kunder, og for å etablere en plattform for et lønnsomt selskap, forklarer Alfred Ydstebø.

Agastikonsernet har utviklet et konsept som skiller seg klart fra konkurrentene. I tillegg til å være den kanskje mest attraktive og uavhengige distributøren av utvalgte aksje- og rentefond, har vi etablert et av markedets mest erfarne team innen eiendom, shipping og private equity, og gjennom den strategiske alliansen med Wunderlich´s energiteam i Houston, også innen energi.

Agastikonsernet har gjennom forvaltningsselskapet Obligo Investment Management blitt en helhetlig forvalter av alle direkteinvesteringer våre kunder har gjort gjennom konsernet. Dette ble blant annet muliggjort gjennom overtagelsen av forvaltningsmandater fra ABG Sundal Collier og Swedbank First Securities, som også omfattet 12 meget kompetente forvaltere innen blant annet eiendom, shipping og private equity.

-Det siste året har vært meget krevende, men når jeg ser hva vi har klart å etablere og de menneskene vi har klart å tiltrekke oss underveis, er det ingen tvil om at vi så langt har lyktes med restruktureringen og etableringen av vårt nye konsern. Det motiverer hele organisasjonen. Forventningene og våre ambisjoner for fremtiden står fast, og vi skal i slutten av 2013 igjen bevege oss inn i lønnsomt territorium, avslutter Alfred Ydstebø.

Fullstendig delårsrapport på engelsk finnes på www.agasti.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:
Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør - telefon 906 67 877
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470
Christian Tunge, finansdirektør - telefon 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..