Porteføljekonto utvides med enda en versjon

 

* Lansering av Porteføljekonto med forsikring i både Norge og Sverige 
* Brutto tegning på mer enn 1,2 milliarder kroner
* Driftsresultat på 16 millioner kroner
*Kunder reinvesterte cirka 50 prosent av egenkapital mottatt fra BUH1 
* 29 prosent av kundenes egenkapital er investert gjennom Porteføljekonto
                                     
Børser over hele verden har opplevd store svingninger de siste månedene, og mange har sett sine investeringer falle i verdi. Fortsatte økonomiske utfordringer i eurosonen sammen med uvisshet om hvorvidt drøftingene i den amerikanske kongressen ville føre til en avtale om å heve landets gjeldstak eller ikke, førte til økt usikkerhet på verdens finansmarkeder i løpet av kvartalet.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og lansering av forbedrede investeringsløsninger som er tilpasset de rådende markedsforholdene, og den siste av disse er "Porteføljekonto med forsikring", ("PK-F").

Denne investeringsløsningen, som er en videreutvikling av Porteføljekonto, medfører at kunder som velger PK-F kan sette opp en individuell investeringsportefølje, som kan bestå av hele Actas tilbud av investeringsprodukter, inklusive alternative investeringer. I henhold til skattereglene for kapitalforsikring kan kundene endre sammensetningen i porteføljen uten skattekonsekvenser. Videre utsettes betaling av skatt inntil PK-F utbetales, og investor har følgelig et større beløp tilgjengelig for plasseringer. Vi har stor tro på denne måten å investere på, og mener Porteføljekonto med forsikring er et egnet og attraktivt alternativ for mange av våre kunder.

Det er oppmuntrende å se at cirka halvparten av våre fornøyde kunder har valgt å reinvestere en stor del av egenkapitalen de mottok etter eiendomstransaksjonen, der selskaper eid av våre kunder solgte eiendom for mer enn 7 milliarder svenske kroner. Omlag 50 prosent av egenkapitalen som ble utbetalt til aksjonærer i BUH1 ble reinvestert i produkter tilbudt av Acta, og dette bidro positivt til bruttotegning på mer enn 1,2 milliarder kroner i andre kvartal 2011.

Finanshuset Acta hadde et driftsresultat på 16 millioner kroner i andre kvartal 2011. Dette utgjør en forbedring på 60 prosent sammenlignet med forrige kvartal. Justert for en korreksjon i konsernets merverdiavgiftsregnskap på 19 millioner kroner, og engangskostnader forbundet med den svenske organisasjonen, ble driftsresultatet 3 millioner kroner. Selv om vi ikke er helt fornøyd med det finansielle resultatet, viser den underliggende driften tegn på bedring. Sammen med fortsatt sunn kostnadskontroll vil vi nå fokusere på å øke våre inntekter. Vi mener 2011 vil bli et akseptabelt år finansielt sett, gitt alle de store tilpasningene vi har gjennomført.

Fullstendig  delårsrapport  og  presentasjon  på  engelsk  finnes på www.acta.no og er også vedlagt børsmeldingen på www.newsweb.no.

Geir Inge Solberg
Konsernsjef

For kommentarer kontakt:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Dokumenter og linker