Presentasjon første halvår 2012 og andre kvartal 2012

Vennligst se vedlagte presentasjon som vil bli brukt ved presentasjonen av Actakonsernets resultater for 1. halvår og 2. kvartal 2012. 

For mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Alfred Ydstebø

Mobil: (+47) 908 32 828

Informasjonsdirektør Mirja Herrdin

Mobil: (+47) 948 82 370

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker